Unicert Albania

Bëhuni mbikqyrës

Për më shumë informacione në lidhje me bashkëpunimin me UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – UNICERT, mund të komunikoni me ne me një nga menyrat e mëposhtme:

Greqi:

Telefon: (+30) 210 38 01 119 – 130

e-mail: supervisor@unicert.gr

Qipro:

Telefon: (+357) 2587 77 70

e-mail: cyprus@unicert.gr