Unicert Albania

Bëhuni qendër testimi e çertifikuar

Që të bëhet një kompani e çertifikuar si Qëndër Testimi e UNICERT, duhet të plotësohet Aplikimi i Qendrës Kandidate Egzaminuese (mundeni ta gjeni këtu).

Për më shumë informacione në lidhje me bashkëpunimin e UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – UNICERT, mund të komunikoni me ne në telefonat 210 38 01 129 – 130 ose në adresën e-mail sales@unicert.gr.