Unicert Albania

Informacione për qëndrat e testimeve Unicert

UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – UNICERT synon mbulimin e plotë të nevojave të çertifikimit të çdo kandidati në bashkëpunim me strukturat arsimore dhe sipërmarrësit në të gjitha nivelet me përkushtim për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe  zgjidhjeve fleksibël. Përvoja shumëvjeçare e stafit të kompanisë sonë në këtë fushë, na jep mundësinë unike për të vlerësuar dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë efikase kërkesave të partnerëve tanë.

Sistemi i ekzaminimit të organit Unicert është projektuar dhe zhvilluar në bashkëpunim me Qendrën Kërkimore të Universitetit të Pireut duke integruar të gjithë përvojën tonë dhe kuptimin e thellë të nevojave të vërteta të klientëve tanë me referencë kryesore përdorshmërinë dhe mirëdashësinë si ndaj përdoruesit ashtu dhe ndaj partnerit-sipërmarrës.

Çdo Qendër Testimi i rrjetit të partnerëve të UNICERT ka në dispozicionin e tij shërbimet e mëposhtme:

  • Qëndraepërkrahjesteknike, epërbërë ngapersonelmeeksperiencë dheplotësishttë kualifikuardhenë dispozicion 12 orë në ditë përgjashtë ditë në javë.
  • Materiale promovuese në çdo formë, si postera, broshura, etj, pa asnjë kosto shtesë.
  • Informacion i vazhdueshëm mbi ngjarjet në fushën më të gjerë të arsimit dhe zhvillimet politike dhe ekonomike.
  • Mbështetje këshilluese të sakta dhe në kohë nga drejtuesit me përvojë të UNICERT për të gjitha temat e çertifikimit, por edhe për temat/çështjet e organizimit dhe promovimit.
  • Promovim i biznesit në faqen/website i Unicert.
  • Sistem menaxhimi (UNICERT PORTAL) i cili është i arritshëm kudo, në çdo kohë,dhe ofron një zbatim të plotë të menaxhimit, planifikimit dhe analizës së kandidatëve dhe provimeve të çertifikimit.
  • Çertifikata bashkëkohore që ndjekin nevojat kryesore të tregut si janë zhvilluar deri më sot me fleksibilitetin dhe përshtatshmërinë e duhur për të siguruar zgjidhje te përshtatshme çertifikimi për të përmbushur kërkesat specifike të çdo partneri.

Për tu bërë një kompani e çertifikuar Qëndër Testimi e Unicert duhet të plotësohet Aplikimi i Kandidatit i Qëndrës së Testimit (mund ta gjeni këtu).

Kontaktoni në numrat e telefonit  210 38 01 129 – 130 ose në andresën e email-it info@unicert.gr ku do të merrni një informacion të detajuar për të gjitha shërbimet tona ose online ose me vizitën e përfaqësuesit tonë në hapësirën tuaj.